နောက်ဆုံးတင်ဆက်ထားသည်မှာ 2024 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 14 ရက်

မြန်မာသတင်း

Topics CDM solider

CDM စစ်အရာရှိများနှင့်ရဲအရာရှိများ ပါဝင်သည့် မိုးကြိုးပျောက်ကျား တပ်ဖွဲ့ အမှတ် ၄၀၄ တပ်ရင်း သင်တန်းဆင်းပွဲ

မြန်မာသတင်း
CDM စစ်အရာရှိများနှင့်ရဲအရာရှိများ ဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့ မိုးကြိုးပျောက်ကျား တပ် ဖွဲ့ အမှတ် ၄၀၄ တပ်ရင်း သင်တန်းဆင်းပွဲ...
  • 2023 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 20 ရက်
  • 125 Views