နောက်ဆုံးတင်ဆက်ထားသည်မှာ 2024 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 14 ရက်

အာရှ

Topics Child

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကလေးမွေးဖွားမှု အရေအတွက် စံချိန်တင်ကျဆင်း

အာရှ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မွေးဖွားမှု အရေအတွက်သည် စာရင်းဇယားများ စတင်ကောက်ယူပြီးသည့် အချိန်မှစတင်ပြီးနောက် ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် (၈) သိန်းအောက်သို့...
  • 2023 ခုနှစ်၊ မတ်လ 1 ရက်
  • 115 Views