နောက်ဆုံးတင်ဆက်ထားသည်မှာ 2024 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 20 ရက်

နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး

Topics CPTPP

CPTPP ကုန်သွယ်ရေး အစုအဖွဲ့တွင် ဗြိတိန်ကို ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် မီးစိမ်းပြ

နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး ဥရောပ
ယူကေသည် CPTPP လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု အစုအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ရန် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အများအပြားနှင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်များ...
  • 2023 ခုနှစ်၊ မတ်လ 29 ရက်
  • 140 Views