နောက်ဆုံးတင်ဆက်ထားသည်မှာ 2024 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 17 ရက်

နည်းပညာ

Topics Japan DX Partners (JDXP)

ဗီယက်နမ် အိုင်တီကုမ္ပဏီများသည် ဂျပန်ထံမှ အမှာစာများ ပိုမိုရရှိရန် အင်အားစုများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

နည်းပညာ အာရှ
 မဟာမိတ်အဖွဲဖွဲ့စည်းပြီး AI, Apps, blockchain စနစ်ဖြင့် လူငယ်အင်ဂျင်နီယာများကို ဆွဲဆောင် တိုကျို- ဗီယက်နမ်၏အသေးစားနှင့်...
  • 2023 ခုနှစ်၊ ဖေ‌ဖော်ဝါရီလ 15 ရက်
  • 144 Views