နောက်ဆုံးတင်ဆက်ထားသည်မှာ 2024 ခုနှစ်၊ ဇွန်လ 22 ရက်

ဆောင်းပါးများ

Topics Nitori Holdings

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အချိန်ပိုင်း အလုပ်များသည် လုပ်သားအင်အား၏ ၄၀% နီးပါးရှိ

ဆောင်းပါးများ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး အာရှ
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အချိန်ပိုင်းအလုပ်ခန့်ထားမှုမှာ ပြီးခဲ့သည့် ရာစုနှစ်များအတွင်း တိုးများလာခဲ့ပြီး လုပ်ခလစာ တိုးတက်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည့် လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး...
  • 2023 ခုနှစ်၊ မတ်လ 25 ရက်
  • 157 Views